14538 р.
LG-Ericsson IPCRC.STG Ключ активации IPCR Agent /1 абонент для АТС LG-Ericsson iPECS-SBG1000.