20768 р.
LG-Ericsson eMG800-VOIUCL4.STG Ключ активации VoIP /MPB /4 канала для АТС LG-Ericsson iPECS eMG800.