2230 р.
LG-Ericsson eMG800-IPCRC.STG Ключ активации активации IPCR Agent /1абонент для АТС iPECS-eMG800.