16128 р.
LG-Ericsson vUCP-IPCRC

Ключ активации IPCR Agent /1 абонент